Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Kontakt

Kmeňové pracovisko
Kmeňové pracovisko

Adresa:
Materská škola
Komenského 1162/38
Kysucké Nové Mesto

Prevádzka materskej školy:
06:00 hod. – 16:30 hod.

IČO: 37812602

E-mail školy:
mskomenskeho.knm@centrum.sk

Odhlasovanie zo stravy:
041/4212704

Kmeňové pracovisko
Elokované pracovisko

Adresa:
Budatínska Lehota 31
Kysucké Nové Mesto
ako súčasť Materskej školy Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Prevádzka materskej školy:
06:30 hod. – 16:00 hod.

Telefón:
041/421 2788


Riaditeľ školy

Mgr. Ján Mišáni

Telefón: 0918 344 706

Konzultačné hodiny:  Stretnutie s riaditeľom školy po telefonickom dohovore.


Vedúca školskej jedálne

Mária Koptáková

Konzultačné hodiny: utorok v čase od 14:30 – 15:30 hod.

Triedy

1. trieda – Húseničky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
06:00 - 16:00 hod.

1.A trieda – Chrobáčiky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
06:30 - 16:00 hod.

2. trieda – Mravčeky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
06:45 - 16:00 hod.

3. trieda – Svetlušky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
06:45 - 16:00 hod.

4. trieda – Motýliky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
07:00 - 16:15 hod.

5. trieda – Včielky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
07:30 – 15:30 hod.

6. trieda – Lienky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
07:00 - 16:30 hod.

7. trieda – Vážky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
06:30 - 16:00 hod.