Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

2. trieda – Mravčeky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
06:45 - 16:15 hod.

Veková skupina: 3 – 4 ročné deti

Učiteľka:    Eva Janiková

             Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Remišová