Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Rada školy

Rada školy pri Materskej škole Komenského 1163/38, Kysucké Nové Mesto

Dátum ustanovenia: 30.06.2021

Zloženie Rady školy a jej členovia:

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:  od 09.03.2023

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný/ člen/ za
1. Bc. Iveta Martinská predseda Pedagogický zamestnanec
2. Anna Murková člen Pedagogický zamestnanec
3. Mária Kočišová člen Ostatný zamestnanec
4. Ing. Martin Holienčík člen Zástupca rodičov
5. Ing. Peter Vyletel člen Zástupca rodičov
6. Mgr. Katarína  Čerešníková člen Zástupca rodičov
7. Ing. Lea Ondrová podpredseda Zástupca rodičov
8. Elena Holienčíková člen Delegovaný zástupca zriaďovateľa
9. Ing. Mgr. Ondrej Holienčík člen Delegovaný zástupca zriaďovateľa
10. Ing. Lukáš Vojsovič člen Delegovaný zástupca zriaďovateľa
11. Jozef Jakubík člen Delegovaný zástupca zriaďovateľa