Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Voľné pracovné miesta

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru upratovačku na polovičný úväzok s  nástupom do práce od 02.01.2020 do 31.3.2020.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Štruktúrovaný životopis
  • Doklad o ukončenom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

  • Podľa platných tabuliek

Požadované doklady posielajte do 11.12.2019 na adresu: Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto.

 

 

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru pomocnú silu do kuchyne na plný úväzok s  nástupom do práce od 02.01.2020.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Štruktúrovaný životopis
  • Doklad o ukončenom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

  • Podľa platných tabuliek

Požadované doklady posielajte do 11.12.2019 na adresu: Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto