Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

7. trieda – Vážky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
07:00 - 16:30 hod.

   Veková skupina:             5 – 6 ročné deti

               Učiteľka:                    Štefánia Šamajová

       Triedna učiteľka:        Anna Nemcová