Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

1.B trieda – Pavúčiky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
06:30 - 16:00 hod.

Veková skupina: 2-3 ročné deti
Učiteľky: Bc. Ivana Ďuricová
Triedny učiteľ: Anna Sládeková