Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

5. trieda – Včielky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
07:30 – 15:30 hod.

Veková skupina: 4 – 5 ročné deti

                       Učiteľ:   Mgr. Ján Mišáni, riaditeľ školy

Triedna učiteľka:     Anna Murková