Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Najbližšie udalosti

28

jan

Logopedická depistáž

8:30 hod

10

feb

Náhradná lekcia Zumby

zrušená lekcia 20.12.2019