Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

1.A trieda – Chrobáčiky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
06:30 - 16:00 hod.

Veková skupina: 3 – 6 ročné deti

Učiteľka: Bc. Kristína Rábiková

                           Triedna učiteľka: Mgr. Stanislava Jedináková