Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Ochrana osobných údajov – GDPR

Zákon č. 18/2018 (GDPR)
Od 25.05. 2018 vstúpil do platnosti nový zákon č. 18/2018 Z.z. o chrane osobných údajov.  V tejto sekcií sú zákonným zástupcom detí poskytnuté informácie v súlade s týmto zákonom.

Zverejnenie kontaktných údajov o zodpovednej osobe

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Komenského 1162/38, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 37812602

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Mišáni, riaditeľ školy

V súlade s ustanovením čl. 37, ods. 7 Nariadenia GDPR a § 44, ods. 8, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov:

Meno a priezvisko: Ing. Linda Slúčiková, ekonómka školy
Telefónne číslo: +421 41/421 27 04
Mailová adresa: mskomenskeho.knm@centrum.sk ‌

 

Informácia pre dotknuté osoby- zmluvné vzťahy

Informácia pre dotknuté osoby – deti, rodičia, zakonní zástupcovia

Informácia pre dotknuté osoby – zamestnanci

GDPR_MŠ Komenského_KNM_P4d_DO_INFO_Kamery