Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Oboznamovanie s anglickým jazykom

 

Časovo tematický plán

Kontaktná osoba:

Mgr. Markéta Belanová s.r.o., marketabelanova@gmail.com tel.č. 0903/ 896 865

Krúžok anglického jazyka pre Vaše deti sa venujem výučbe AJ v MŠ už 15 rokov. Tešíme sa keď vidím, že to má zmysel, že to deti zaujíma a že sa veľa naučia.  Neskôr tieto vedomosti využijú v škole a v živote. Práve preto, chceme ponúknuť výučbu  anglického jazyka práve Vašim deťom. 

  • Kde? V materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa
  • Kedy? Podľa dohodnuté rozvrhu
  • Ako často? 2 lekcie týždenne, 1 lekcia = 30 minút
  • Prečo? Deti sú zvedavé, hravé a práve preto sa rýchlejšie učia
  • Za koľko? 1 lekcia  = 1,80  € pri počte min. 10 detí v skupine , počet lekcií a celková suma bude upresnený   podľa počtu dní výučby za kvartál
  1. kvartál:  október 2019 – február 2020
  2. kvartál: marec 2020 – jún 2020

Preplatky za neúčasť sa nevracajú, z dôvodu kalkulácie ceny na skupinu a taktiež z organizačných dôvodov.

  • Čo? Základy slovnej zásoby z bežného života a prostredia detí, krátke básničky a pesničky k témam, jednoduché vety a frázy, podrobnejšie v Časovo – tematických plánoch

Tešíme sa na Vaše detičky, na všetko to,  čo sa spolu naučíme. Radi Vám to predvedieme na otvorených hodinách počas školského roka