Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Oboznamovanie s anglickým jazykom

Kontaktná osoba:

Mgr. Markéta Belanová s.r.o., marketabelanova@gmail.com tel.č. 0903/ 896 865

  • Kde? V materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa
  • Kedy? Podľa dohodnutého rozvrhu
  • Ako často?  2 lekcie týždenne, 1 lekcia = 30 minút
  • Prečo? Deti sú zvedavé, hravé a práve preto sa rýchlejšie učia
  • Za koľko? 1 lekcia  = 2,50  € pri počte min. 10 detí v skupine , počet lekcií a celková suma bude upresnený   podľa počtu dní výučby za kvartál
  1. kvartál:  október 2023 – február 2024,platba do 10.októbra 2023
  2. kvartál: marec 2024 – jún 2024, platba do 10.marca 2024

Preplatky za neúčasť sa nevracajú, z dôvodu kalkulácie ceny na skupinu a taktiež z organizačných dôvodov.

V prípade, že by sa zopakovala situácia a MŠ by bola zatvorená z dôvodu COVID – 19, preplatky budú preúčtované do II. kvartálu.

  • Čo? Základy slovnej zásoby z bežného života a prostredia detí, krátke básničky a pesničky k témam, jednoduché vety a frázy, podrobnejšie v Časovo – tematických plánoch

Tešíme sa na Vaše detičky, na všetko to,  čo sa spolu naučíme. Radi Vám to predvedieme na otvorených hodinách počas školského roka.