Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

4. trieda – Motýliky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
06:45 - 16:15 hod.

Veková skupina:               4 – 5 ročné deti

                                    Učiteľka:                          Oľga Ďuricová, zástupkyňa školy

     Triedna učiteľka:                Bc. Iveta Martinská