Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Mažoretky

Lekcia: každý párny pondelok

Lektorky: Bc. Mária Šusteková a Oľga Ďuricová