Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Mažoretky

Mažoretky “ Hviezdičky“

Lektorky: Jarmila Slováková a Oľga Ďuricová /kmeňové učiteľky/

CIEĽ KRÚŽKU: Stimulovať hudobno-pohybový prejav detí, motivovať ich k pohybovým aktivitám, rozvíjať hudobný sluch, cit pre rytmus, nenásilnou formou deti naučiť základy držania tela a rozvíjať nadštandardné pohybové aktivity.

Krúžok je zameraný predovšetkým na rozvoj pohybových schopností detí a ich tvorivosť. Deti sa počas jednotlivých hodín naučia tanečné zostavy  a rozvíjať svoju kreativitu. Jednotlivé  choreografie budú prispôsobené veku, vedomostiam a schopnostiam detí.

Pohyb u detí je veľmi dôležitý a priamo ovplyvňuje ich celkové myslenie. Deti, ktoré sa hýbu sú šťastnejšie a spokojnejšie ako deti, ktoré sedia napríklad za počítačom a hrajú hry. Riziko obezity detí, ktoré tancujú je oveľa nižšie ako u detí, ktoré sa nehýbu. Všetko však súvisí s ich myslením, často krát deti v tanci nájdu zmysel a berú ho ako súčasť života.

Osvojený pohybový a hudobný  materiál využijú na prezentáciu na rôznych vystúpeniach.

Deti si na krúžok prinesú: vhodné športové oblečenie,   fľašu s vodou

  • Kde? v 3. triede materskej školy
  • Ako často? 1x týždenne,
  • Kto? krúžok je určený pre deti 5-6 ročné / predškoláci /                                                                                  Tešíme sa na Vás.