Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

1. trieda – Húseničky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
06:45 - 16:15 hod.

Veková skupina: 3 – ročné deti
Učiteľka: Mgr. Barbora Mišáni
Triedny učiteľ: Jarmila Slováková