Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

3. trieda – Svetlušky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
06:00 - 15:30 hod.

Veková skupina:               4- 6 ročné deti

           Učiteľka:                 Mgr. Dominika Lašová

Triedna učiteľka:         Katarína Škybrahová