Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Náš tím

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Mišáni Ján

Mgr. Mišáni Ján

riaditeľ školy

Janiková Eva

Janiková Eva

učiteľka

Bieliková Jana

Bieliková Jana

učiteľka

Ďuricová Oľga

Ďuricová Oľga

zástupkyňa

Bc. Martinská Iveta

Bc. Martinská Iveta

učiteľka

Skruteková Vincencia

Skruteková Vincencia

učiteľka

Sládeková Anna

Sládeková Anna

učiteľka

Šamajová Štefánia

Šamajová Štefánia

učiteľka

Škybrahová Katarína

Škybrahová Katarína

učiteľka

Murková Anna

Murková Anna

učiteľka

Mgr. Stanislava Jedináková

Mgr. Stanislava Jedináková

učiteľka

Mgr. Zuzana Remišová

Mgr. Zuzana Remišová

učiteľka

Anna Nemcová

Anna Nemcová

učiteľka

Bc. Mária Šusteková

Bc. Mária Šusteková

učiteľka

Bc. Kristína Rábiková

Bc. Kristína Rábiková

učiteľka

Jarmila Adzimová

Jarmila Adzimová

učiteľka

Denisa Svrčková

Denisa Svrčková

učiteľka

Ivana Ďuricová

Ivana Ďuricová

Nepedagogickí zamestnanci

Koptáková Mária

Koptáková Mária

vedúca ŠJ

Fridrichová Marcela

Fridrichová Marcela

kuchárka

Katarína Macášová

Katarína Macášová

upratovačka

Jarošová Ivana

Jarošová Ivana

hlavná kuchárka

Ing. Slúčiková Linda

Ing. Slúčiková Linda

ekonómka

Sucháňová Anna

Sucháňová Anna

kuchárka

Kočišová Mária

Kočišová Mária

kuchárka

Iveta Majtánová

Iveta Majtánová

upratovačka

Gabriela Ďuricová

Gabriela Ďuricová

upratovačka

Eva Slúčiková

Eva Slúčiková

kuchárka

Miriama Tomašcová

Miriama Tomašcová

vedúca ŠJ pre elokované pracovisko

Jana Mozoľová

Jana Mozoľová

upratovačka