Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Náš tím

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Ján Mišáni

Mgr. Ján Mišáni

riaditeľ školy

Janiková Eva

Janiková Eva

učiteľka

Mgr. Barbora Mišáni

Mgr. Barbora Mišáni

učiteľka

Ďuricová Oľga

Ďuricová Oľga

zástupkyňa

Bc. Martinská Iveta

Bc. Martinská Iveta

učiteľka

Mgr. Dominika Lašová

Mgr. Dominika Lašová

učiteľka

Anna Sládeková

Anna Sládeková

učiteľka

Šamajová Štefánia

Šamajová Štefánia

učiteľka

Katarína Škybrahová

Katarína Škybrahová

učiteľka

Anna Murková

Anna Murková

učiteľka

Mgr. Stanislava Jedináková

Mgr. Stanislava Jedináková

učiteľka

Mgr. Zuzana Remišová

Mgr. Zuzana Remišová

učiteľka

Anna Nemcová

Anna Nemcová

učiteľka

Bc. Mária Šusteková

Bc. Mária Šusteková

učiteľka

Bc. Kristína Rábiková

Bc. Kristína Rábiková

učiteľka

Jarmila Slováková

Jarmila Slováková

učiteľka

Denisa Svrčková

Denisa Svrčková

učiteľka

Bc. Ivana Ďuricová

Bc. Ivana Ďuricová

učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci

Koptáková Mária

Koptáková Mária

vedúca ŠJ

Fridrichová Marcela

Fridrichová Marcela

kuchárka

Katarína Macášová

Katarína Macášová

upratovačka

Jarošová Ivana

Jarošová Ivana

hlavná kuchárka

Ing. Slúčiková Linda

Ing. Slúčiková Linda

ekonómka

Sucháňová Anna

Sucháňová Anna

kuchárka

Kočišová Mária

Kočišová Mária

kuchárka

Iveta Majtánová

Iveta Majtánová

upratovačka

Renáta Žúborová

Renáta Žúborová

upratovačka

Eva Slúčiková

Eva Slúčiková

kuchárka

Miriama Tomašcová

Miriama Tomašcová

vedúca ŠJ pre elokované pracovisko

Jana Mozoľová

Jana Mozoľová

upratovačka

Katarína Blahovcová

Katarína Blahovcová

upratovačka