Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Stravník s diétou – predškolák

Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie (diéta šetriaca, celiakia, diabetes). Predškolákovi, len tomu, ktorého rodičia nepoberajú daňový bonus, alebo sú v HN, bude na základe lekárskeho potvrdenia od odborného lekára (špecialista – gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ) poskytnutá dotácia 1,40 eur/deň, kedy bolo dieťa prítomné v školskom zariadení.  Dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi na účet za dni prítomnosti v zariadení. Ostatným dietarom sa strava neprepláca.

V prípade, že zákonný zástupca nosí denne stravu do zariadenia (z dôvodu uvedeného diétneho stravovania) režijné náklady neuhrádza.

Ďakujeme