Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

6. trieda – Lienky

Konzultačné hodiny:
po dohovore s triednou učiteľkou

Prevádzka triedy:
06:30 - 16:00 hod.

Veková skupina:             5 – 6 ročné deti

           Učiteľka:                       Bc. Mária Šusteková

Triedna učiteľka:           Denisa Svrčková