Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Organizácia krúžkov- 2.polrok-od 05.02.2024

Milí rodičia,

v prílohe nájdete harmonogram krúžkovej činnosti od 05.02.2024.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KRÚŽKOV 2.polrok