Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Národný projekt POP3

Milí rodičia,

naša materská škola sa zapojila do národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus v rámci programu Slovensko.

viď plagát

NÁRODNÝ_PROJEKT_-_POP_3_-_plagát