Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

2% Z DANE

Milí rodičia,

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky  2% zaplatenej dane. Z poukázaných finančných prostriedkov by sme chceli ich použiť na modernizáciu edukačných pomôcok  a tiež by sme pokračovali  v realizovaní revitalizácie školského dvora.
Tlačivá na vyplnenie sú k dispozícii priamo pod textom, alebo u pani učiteľky v triede. Po vyžiadaní „Potvrdenia o zaplatení dane“ od Vášho zamestnávateľa, vyplníte „Vyhlásenie o poukázaní dane“ a odovzdáte tlačivo pani učiteľke, alebo ho doručíte osobne/poštou na adresu daňového úradu.

ĎAKUJEME.

Potvrdenie-o-ZD-2023

Vyhlásenie-o-ZD-2023