Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Prevádzka tried

Milí rodičia,

usmernenie k prevádzke jednotlivých tried- schádzanie a rozchádzanie detí  nájdete v prílohe.

Prevádzka tried

Ďakujeme