Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Prevádzka tried

Milí rodičia,

v prílohe uvádzame prevádzku tried na školský rok 2023/2024.

Prevádzka tried