Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Mikuláš

„MIKULÁŠ,MIKULÁŠ, ČO V TOM VRECI MÁŠ ?…“

Milí rodičia,

blíži sa čas, kedy si dňa 05.decembra v dopoludňajších hodinách, ako každý rok pripomenieme sviatok Mikuláša.

Prosíme Vás, aby ste uhradili na triede Vášho dieťaťa poplatok za Mikulášsky balíček v sume 3.

Ďakujeme.