Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Letná prevádzka

Milí rodičia,

riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že letná prevádzka so súhlasom zriaďovateľa pre prihlásené deti bude  prebiehať od 01.07.2022 do 22.07.2022.

Prosíme Vás, aby ste záväzne prihlásili svoje dieťa na letnú prevádzku, v termíne do 10.06.2022 na triede Vášho dieťaťa.

Zdvorilo žiadame rodičov, aby k záväznému prihláseniu dieťaťa počas letnej prevádzky pristupovali zodpovedne, pretože  prevádzku materských škôl v čase letných mesiacov je dôležité naplánovať a zabezpečiť z ekonomických, personálnych a organizačných dôvodov.

Akékoľvek zmeny v dochádzke dieťaťa bezodkladne nahláste riaditeľovi materskej školy.

Ďakujeme za pochopenie