Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Letná prevádzka

Milí rodičia,

so súhlasom zriaďovateľa bude prázdninová činnosť prebiehať  tri týždne v  mesiaci  júl /od 01.07.2024 – do 19.07.2024 /len pre prihlásené deti. Poplatok za MŠ počas letnej prevádzky je 23 Eur.Prosíme Vás, nahláste svoj záväzný záujem do 31.05.2024 na triede Vášho dieťaťa.

Ďakujeme za pochopenie