Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Letná prevádzka

Milí rodičia,
letná prevádzka materskej školy pre prihlásené deti bude  so súhlasom zriaďovateľa prebiehať od 01.07.2021 do 30.07.2021.
V mesiaci august si zamestnanci budú čerpať plánovanú dovolenku a prebehne dezinfekcia priestorov a hračiek. Prevádzka celej materskej školy začne opäť 2. septembra.

Ďakujeme za pochopenie.