Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Voľné pracovné miesta

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru učiteľa na plný úväzok s predpokladaným nástupom do práce od 01.09.2019 .

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Štruktúrovaný životopis
  • Doklady o ukončenom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

  • v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požaduje sa pedagogické vzdelanie príslušného smeru.

Požadované doklady posielajte do 30.06.2019 na e-mail: mskomenskeho.knm@centrum.sk