Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Vianočná besiedka

Milí rodičia, starí rodičia,
srdečne Vás pozývame na Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční dňa 11.12. 2019 nasledovne

1., 2., 3., 4. a 5.  trieda o 15.00h,

6., 7. trieda o 15.30h v triedach Vašich detí.

Darujeme Vám náš Vianočný balíček, plný pekných pesničiek, zamrznutých básničiek a žiarivých tváričiek.

Tešíme sa na Vás 🙂