Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

20. decembra 2019 - 1.A trieda

Na návšteve v ZŠ Nábrežná