Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Zmena výšky poplatku za pobyt dieťaťa MŠ

Milí rodičia,
príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, sa mení od januára 2020 na hodnotu 18,-€. Príspevok je potrebné uhradiť do 10.dňa v mesiaci na číslo účtu

SK40 0200 0000 0019 3216 3955./kmeňové pracovisko/
SK83 0200 0000 0038 5827 0259. /elokované pracovisko/

Ďakujeme 🙂