Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

2% z dane – zber podkladov od rodičov

Milí rodičia,
v prípade, že ste sa rozhodli darovať 2% zo zaplatenej dane našej materskej škole Vás zdvorilo žiadame o prinesenie alebo zaslanie podkladov do našej materskej školy (potvrdenie od zamestnávateľa + vyhlásenie).

Veci s tým súvisiace vybavuje ekonómka školy Ing. Linda Slúčiková, tel. kontakt 041/4212704.
Prosím využite služobný vchod pre zásobovanie zo zadnej časti budovy, cesta vedie popri CVČ KNM.

Ďakujeme 🙂