Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ KOMENSKÉHO

Milí rodičia,
počas vianočných prázdnin bude prebiehať sťahovanie našej prevádzky z priestorov Základnej školy, Clementisova 616, KNM do  zrekonštruovaných a novovytvorených priestorov našej Materskej školy Komenského KNM. Prevádzka materskej školy bude so súhlasom zriaďovateľa prerušená od 23.12.2019 do 07.01.2020.

V stredu  08. 01. 2020 Vás očakávame už v priestoroch zrekonštruovanej materskej školy na ulici Komenského Kysucké Nové Mesto, v nezmenenej prevádzke od 06.00h do 16.30h.

Prevádzka na elokovanom pracovisku Budatínska Lehota začne po vianočných prázdninách už od 07.01.2020.

Ďakujeme za pochopenie 🙂