Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Poplatok za MŠ-letné prázdniny

Milí rodičia,

deti, ktoré sú záväzne nahlásené na letnú prázdninovú činnosť, musia mať neodkladne zaplatený

poplatok za MŠ na mesiac júl do 24. 06. 2022 suma 18,- eur / alikvotná čiastka za 3 týždne/

Poplatok bezpodmienečne uhradiť v danom termíne!!!

Netýka sa to predškolákov

Dieťa rodiča, ktorý tento poplatok neuhradí v danom termíne nenastúpi na prázdninovú činnosť 01.07.2022

Ďakujeme za pochopenie