Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Oznam

Milí rodičia,

denné nahlasovanie detí na stravu prebieha u pani učiteliek v triede do 8.00 hod, preto je potrebné, aby deti prichádzali do MŠ v časovom predstihu, inak dieťaťu nezabezpečíme stravu!

V prípade oneskorenia alebo iných informácií kontaktujte včas vedúcu školskej jedálne :

kmeňové pracovisko: 041/421 27 04 alebo emailom

skolskajedalenkomenskeho.knm@gmail.com

elokované pracovisko: 0903 902 341 alebo emailom

skolskajedalenlehota.knm@gmail.com

Ďakujeme za pochopenie