Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Oznam- školský dvor!

Milí rodičia,

zdvorilo Vás žiadame, aby ste sa v popoludňajších hodinách nezdržiavali na školskom dvore so svojimi deťmi a opustili školský dvor najneskôr o 16.45hod.  Apelujeme na zákonných zástupcov detí, aby sa riadili školským poriadkom materskej školy : „Zákonný zástupca po príchode na školský dvor oznámi pedagogickému zamestnancovi svoj príchod, zároveň preberá zodpovednosť za svoje dieťa a s dieťaťom opustí školský dvor. Z dôvodov zachovania bezpečnosti detí, ktoré sú v starostlivosti pedagogických zamestnancov a prehľadnosti o deťoch zostávajúcich na školskom dvore, sa zákonný zástupca so svojim dieťaťom nezdržiava na školskom dvore“.

Ďakujeme za porozumenie