Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Organizácia tried od 18.05.2022

Milí rodičia,

upozorňujeme Vás na novú organizáciu tried od 18.05.2022 v súvislosti so zmenou prevádzky jednotlivých tried.

Prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s prevádzkou na nástenkách pri triedach-schádzanie a rozchádzanie detí.

Ďakujeme za pochopenie

Prevádzka tried od 18.05.2022