Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Organizácia krúžkovej činnosti

Milí rodičia,

v prílohách nájdete organizáciu krúžkovej činnosti v našej materskej škole. Informácie nájdete aj na nástenke pri kuchyni a na nástenkách pri triedach.

Ďakujeme

Oznam AJ 1X,ZUMBA, AJ 2x(7.tr.)

Oznam AJ 2x

Časový harmonogram krúžkov

KRÚŽOK- Mažoretky-Hviezdičky