Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Odhlasovanie zo stravy-letná prevádzka

Odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca deň vopred  najneskôr do  15.00 hod. osobne, telefonicky-041/4212704 alebo emailom mskomenskeho.knm@centrum.sk.

Ak dieťa ochorie v noci zákonný zástupca/rodič odhlási dieťa telefonicky-041/4212704  alebo emailom mskomenskeho.knm@centrum.sk na druhý deň ráno.

Dieťa musí byť preukázateľne choré ,nesmú nastávať situácie v jeden deň dieťa nastúpi do MŠ a druhý nenastúpi.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

Ďakujeme za pochopenie