Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Nahlasovanie detí na stravu

Milí rodičia,

denné  nahlasovanie detí na stravu prebieha u pani učiteliek v triede do 08.00hod., z tohto dôvodu je potrebné, aby deti prihádzali do MŠ v časovom predstihu, inak dieťaťu nezabezpečíme stravu!

V prípade oneskorenia kontaktujte včas vedúcu školskej jedálne. Ak nie je dieťa prítomné  v materskej škole, strava sa  mu  nezapočítava. To znamená, že netreba dieťa zo stravy odhlasovať, pokiaľ je choré.Výnimka platí len cez prázdniny, keď sú deti záväzne prihlásené na pobyt počas prázdnin.

Kmeňové pracovisko: 041/421 27 04

EMAIL: skolskajedalenkomenskeho.knm@gmail.com

Elokované pracovisko: 0903 902 341

EMAIL: skolskajedalenlehota.knm@gmail.com

Ďakujeme