Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Logopedická depistáž

Milí rodičia,
logopedická depistáž pre prihlásené deti prebehne dňa 28.01. 2020 o 8:30h  v našej materskej škole pod vedením  p. Mgr. Paurovej z CPPPaP v KNM.

Ďakujeme 🙂