Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

letná prevádzka – EP BL-poplatok za stravu

Milí rodičia,

so súhlasom zriaďovateľa bude prázdninová činnosť  z organizačných dôvodov, v týždni  od 08.07.- do 19.07. 2024 pre deti z elokovaného pracoviska  zabezpečená   na kmeňovom pracovisku.

Prosíme Vás uhradiť poplatok za stravu na účet kmeňového pracoviska, SK42 0200 0000 0016 3235 1954.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE