Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

Keramické dielničky v CVČ

Milé deti,
CVČ pozýva predškolákov z našej Materskej školy na podujatie s názvom „Deň otvorených dverí v keramickej dielničke CVČ“.  Deti budú tvoriť z hliny , rozvíjať kreativitu a fantáziu pod vedením pani M. Klušákovej. Podujatia sa zúčastnia predškoláci a to nasledovne:                                                                      21.01.2020: 9.30h – 11.00h – deti z 1. A triedy „Chrobáčiky“
27.01.2020: 10.30h  -deti z 7. triedy   „Vážky“
29.01.2020: 10.30h – deti z 6. triedy „Lienky“

Tešíme sa na Vás 🙂