Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

26. júna 2019 - 5. trieda

Kreslenie s prvákmi v ZŠ Clementisova