Materská škola

Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

4. júla 2019 - 6. trieda

Jún v našej triede